0 800 400 111, 0 800 400 007

Діяльність ПрАТ "ВФ УКРАЇНА" (далі - ВФ) будується виключно на основі застосовного чинного законодавства, відповідно до принципів сумлінного ведення бізнесу, високими стандартами ділової етики та професійної поведінки, прийнятими в нашій компанії.

Кодекс поведінки

Кодекс поведінки - це основоположний документ, в якому викладено норми внутрішньокорпоративної поведінки, правила взаємодії співробітників ВФ з клієнтами, діловими партнерами, державними органами та зовнішніми аудиторіями. Кодекс є обов'язковим для виконання всіма співробітниками ВФ незалежно від займаної посади, а також для будь-якої третьої сторони, що діє від імені або в інтересах ВФ, при умові підписання відповідного зобов’язання.

Кодекс, зокрема, гарантує:

 • Свободу і захист від дискримінації. Прийом на роботу, підвищення кваліфікації, підвищення по службі, дисциплінарні заходи здійснюються незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, віку, місця проживання, релігії, політичних переконань, належності або неналежності до громадських об'єднань, соціального та посадового становища працівника.
 • Безпечні умови праці.
 • Прагнення компанії знижувати вплив своєї діяльності на навколишнє середовище.
 • Дотримання всіх державних норм у відносинах роботодавець — співробітник.
 • Справедливе і неупереджене вирішення всіх спірних питань керівництвом компанії.

 Кодекс, зокрема, забороняє:

 • Застосування дитячої та примусової праці.
 • Використання службового становища в особистих інтересах.
 • Дії, що не відповідають антикорупційному законодавству України, Закону США "Про боротьбу з корупцією закордоном" (Foreign Corrupt Practices Act, 1977), Закону Великобританії "Про хабарництво", а також внутрішній антикорупційній політиці ПрАТ "ВФ Україна".
 • Дії, що суперечать митним і податковим законам.
Антикоррупційний комплаєнс

Для забезпечення відповідності діяльності ВФ вимогам чинного антикорупційного законодавства, виявлення, оцінки, аналізу та мінімізації корупційних ризиків в Компанії створюється система комплаєнс. Була затверджена Політика щодо дотримання антикорупційного законодавства, відповідно до якої повинен діяти кожен співробітник ВФ, а також будь-яка третя сторона, що діє від імені або в інтересах ВФ, при умові підписання відповідного зобов’язання.

Гаряча лінія
При наявності інформації про порушення Кодексу поведінки або проявів корупції за участю представників ВФ, як співробітники, так і наші партнери можуть звертатися на гарячу лінію, яка діє в нашій Компанії – hotline@vodafone.ua. Більш детальна інформація вказана на сайті в розділі "Програма запобігання протизаконних дій".

Програма запобігання протизаконних дій

Програма заходів по роботі з повідомленнями про можливі або відомі факти зловживань або порушень у ПрАТ "ВФ УКРАЇНА" (далі – Програма):

Цілі та завдання програми

Програму створено в рамках ініціатив, заходів та дій, які здійснюються керівництвом Компанії та Групою внутрішнього контролю та аудиту, з метою подальшого підвищення ефективності процесів попередження та виявлення можливих фактів шахрайства, зловживань та інших порушень у наступних сферах:

 • недотримання законодавства (в тому числі порушень трудового та застосовного антикорупційного законодавства);
 • випадки можливого виникнення конфлікту інтересів;
 • недотримання Кодексу поведінки ПрАТ "ВФ Україна";
 • будь-яке шахрайство або навмисна помилка при веденні фінансових і бухгалтерських записів Компанії, а також навмисне неправильне застосування загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку;
 • істотні порушення вимог щодо ведення бухгалтерського, податкового обліку та складання відповідної звітності;
 • випадки фальсифікації фінансової або бухгалтерської звітності за участю Компанії;
 • або інші протиправні дії.

До ПрАТ "ВФ УКРАЇНА", як до дочірнього підприємства компанії, чиї цінні папери зареєстровані Комісією з цінних паперів і бірж США, Законом Сарбейнса-Окслі та існуючими правилами пред’являються підвищені вимоги до ефективного корпоративного управління.

Зокрема, у Компанії повинна бути реалізованою програма заходів з надання можливості усім працівникам компанії та контрагентам повідомляти про відомі факти або підозри щодо здійснення шахрайства, зловживань та інших протизаконних дій у вказаних вище сферах, які призводять до спотворення у звітності, порушень законів та вимог, нецільовому або недозволеному використанню активів та майна компанії, порушенню вимог з внутрішнього контролю, здійсненню інших дій, що наносять або спричиняють суттєві збитки компанії.

Доступні канали передачі повідомлень про такі факти повинні забезпечувати надійний режим конфіденційності особи відправника. Менеджмент Компанії не має права перешкоджати роботі таких каналів або намагатися встановити особу анонімних відправників, за виключенням випадків, коли для цього є підстави за вимогою законодавства.

Вказані канали відправки повідомлень не повинні використовуватися для:

 • Розповсюдження заздалегідь неправдивих та відомостей, що порочать честь та гідність (та мають інші ознаки наклепу, що визначається законодавством).
 • Зведення особистих рахунків, досягнення особистих цілей або отримання вигоди шляхом передачі повідомлень в рамках програми заходів.
 • Інших цілей відправників, які не співпадають з цілями Компанії в сфері попередження і боротьби з ризиками і фактами шахрайства, зловживань та інших протизаконних дій.
 • Відповідальні особи за результатами первинної перевірки залишають за собою право не брати до уваги повідомлення та інформацію, що не стосується цілей і завдань даної Програми, а також вживати доступні в рамках законодавства заходи до повідомлень та інформації, які передано з вочевидь недобросовісними і незаконними намірами.

Кому адресовано програму 
Дана програма заходів призначена для всіх співробітників компанії, а також для третіх осіб, які прямим або непрямим чином володіють відповідною інформацією та бажають її повідомити.
Канали передачі повідомлень та інформації

Для надання можливості всім охочим передати повідомлення будь-яким із способів, доступним для різних груп відправників, менеджмент компанії забезпечив відповідні інформаційні канали.

Канали та способи відправки, що забезпечують захист вашої анонімності (за бажанням):

 • На електронну поштову скриньку за адресою: hotline@vodafone.uaСкористайтеся будь-якою публічною поштовою скринькою на загальнодоступних серверах електроної  пошти, через інтернет-кафе або з будь-якого іншого місця, які не вимагають обов'язкової реєстрації користувачів або не використовують алгоритми посвідчення вашої особи; не підписуйте ваше повідомлення.
 • Листом, адресованим безпосередньо: 

  Керівнику Групи внутрішнього контролю та аудиту ПрАТ "ВФ УКРАЇНА", за адресою: ПрАТ "ВФ УКРАЇНА", вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, , 01601, з позначкою "Програма повідомлень — ОСОБИСТО"

  Представнику керівництва компанії, за адресою: ПрАТ "ВФ УКРАЇНА", вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601, з позначкою "Програма повідомлень — ОСОБИСТО"

Не підписуйте лист вашим ім'ям; не вказуйте в ньому деталі, які можуть сприяти визначенню вашої особи; не відправляйте лист через службову пошту, якщо це може привести до визначення відправника, використовуйте публічні місця та пошту для відправки кореспонденції.

Для направлення повідомлень керівництву компанії можна скористатися корпоративним телефонним довідником або контактною інформацією, доступною на сайті компанії www.vodafone.ua.

Канали та способи відправки повідомлень без забезпечення вашої анонімності

Ви можете скористатись будь-яким з вище перелічених каналів для відправки повідомлення, але з вказівкою вашого імені або іншого способу ідентифікації особи (за вашим вибором):

 • Відправка електронного повідомлення, як через службову електронну пошту, так і через інтернет-пошту з вказівкою імені відправника, надіславши лист з вашим підписом, і т.д. 

 • Особисто або від вашого імені передати інформацію

Обробка повідомлень, що надходять по каналам, які забезпечують захист анонімності відправників, виконується строго уповноваженим для цього співробітником компанії або зовнішньою стороною з обов'язковим дотриманням положень даної Програми. Відповідно до вимог американського Закону Сарбейнса-Окслі, менеджмент компанії не має права приймати заходи, направлені на розкриття анонімності ініціаторів повідомлень, відправлених в рамках цілей і завдань даної програми і що не порушують законодавство, а також приймати до таких відправників санкції і заходи "у помсту" за подачу повідомлень. Контроль за дотриманням даних вимог забезпечується безпосередньо керівництвом компанії.

Формат повідомлень 

Для найбільш ефективної обробки вхідних повідомлень, інформації та забезпечення результативності розслідувань рекомендується наступний формат і структура повідомлень, незалежно від способу передачі:

 • Тип питання — будь ласка, якщо можливо, вкажіть предмет питання.

 • Коротка назва — будь ласка, вкажіть коротку назву питання вашого повідомлення для полегшення обробки

 • Автор (за бажанням) — джерело даної інформації, можливо, вказати «співробітник ХХХ підрозділу компанії» або «співробітник»

 • Підрозділ компанії, про який йде мова

 • Викласти суть питання в зрозумілій формі та відомі конкретні, істотні факти

 • Контакти для зворотнього зв'язку з відправником (за бажанням)

У наведеному нижче прикладі повідомлення видно, як можна викласти інформацію, бажано з урахуванням приведених вище рекомендацій з видів параметрів вашої інформації, які необхідні нам для забезпечення ефективності розслідування.

Приклад повідомлення

(приведені розділи повідомлень можуть бути викладені в будь-якому зручному порядку та послідовності)

…Здраствуйте, вам пишуть з…

(1) якщо є можливість, бажано вказати хоча б місто або підрозділ компанії; можна представитися просто "співробітник … з …"; нам необхідно розуміти, звідки отримано повідомлення — від співробітників або від третіх осіб

…хочу звернути вашу увагу, що, за моїми відомостями (такий-то, такі-то; або інакше про кого йдеться) … (скоює/займається/бере участь/…) у …

(2) суть повідомлення повинна чітко показати конкретні факти, відомі відправникові, а не голі підозри і домисли; також, ми чекаємо допомоги й інформації, перш за все, про вже завершені дії, на підставі яких може бути проведено службове або інше розслідування

…як мені відомо, (такий-то або такі-то; або підрозділи в цілому) не дотримуються//порушують (вимоги, положення про, закон про…; вказати, що саме)…

(3) бажано повідомити, що, на вашу думку, було порушено та послужило причиною звернення, щоб було легше зрозуміти суть проблеми та направити розслідування в потрібну сторону; вкажіть інші істотні факти й обставини якщо можливо

…за моїми оцінками (мені здається) і, виходячи з відомих мені даних у цій області, сума питання (вказати суму, якщо відомо) знаходиться в діапазоні (тисяч/мільйонів/мільярдів гривень_долларів_ін. валюта)…

(4) нам дуже важливо зрозуміти "тяжкість" питання, якщо можливо, у грошовому виразі — якщо питання має грошове вимірювання

… дані факти, на мій погляд, наносять/можуть завдати збитку компанії в області (репутації, іміджу в очах клієнтів, піддати ризику ______, втрати ____, фінансових збитків, зниження дисципліни, і т.і. наслідки)…

(5) також, ми будемо вдячні, якщо Ви вкажете на що, на Вашу думку, впливають порушення та зловживання, окрім грошової оцінки проблеми

… хотів би попросити Вас зв'язатися зі мною (за телефоном ____, відправити мені електронне повідомлення на адресу _________; або якось інакше), якщо вказані мною факти підтвердяться; а також, якщо можна, проінформуйте мене про результати проведеного розслідування або дайте мені знати, чи допомогло моє повідомлення вирішити проблему, або що планується зробити, щоб вирішити …

(6) виклад про зворотний зв'язок і надання координат залишаються цілком за розсудом відправника; уповноважений представник компанії, за наявності такої можливості та доручення керівництва, постарається з вами зв'язатися та повідомити про інформацію, що цікавить відправника повідомлення, з даного питання.

Питання та відповіді

Навіщо і кому потрібна Програма, чому існуючих правил та заходів недостатньо?

Вимоги Закону Сарбейнса-Окслі (або "Акт Сарбейнса-Окслі 2002 року", прийнятий Конгресом США в 2002 році за результатами численних корпоративних скандалів, що розкрили махінації, зловживання та порушення, що призвели до найбільших в історії США банкрутств великих компаній) поширюються також і на нашу компанію, як до дочірнього підприємства компанії, чиї цінні папери зареєстровані Комісією з цінних паперів і бірж США.

Дані вимоги зобов'язують керівництво компанії вжити заходів з надання можливості всім співробітникам компанії та іншим зацікавленим особам направляти (при бажанні, анонімно) повідомлення. Таким чином, існуючий механізм повинен забезпечити гарантоване інформування вищих органів управління компанії про факти або підозри на вчинення шахрайства, зловживань та інших протизаконних дій, які можуть загрожувати стратегічним цілям, репутації та іміджу компанії, до того, як це стане неможливо запобігти. Як показує корпоративна практика та досвід країн з економікою, що розвивається, даний механізм є ефективним доповненням до звичайних способів боротьби менеджменту з протизаконними діями, не всі з яких можуть запобігати серйозні ризики.

Якщо ви співробітник компанії або її контрагент (постачальник, клієнт, партнер, акціонер …), ви, напевно, сподіваєтеся і має право розраховувати на справедливу, взаємовигідну співпрацю і ставлення до вас, дотримання компанією та її співробітниками всіх вимог законів, норм, правил і зобов'язань.

Менеджмент компанії докладає всіх зусиль для забезпечення цього, однак, в реальному житті великих компаній, що динамічно розвиваються, об'єктивно існують ті чи інші умови, передумови та обставини, що призводять, принаймні, до наявності ризиків здійснення шахрайства, зловживань та інших протизаконних дій.

Не всім з таких факторів та обставин існуючі заходи захисту компанії можуть ефективно протистояти зсередини процесів, в яких можливі такі факти. Саме для додаткової гарантії їх виявлення та запобігання і служать дані заходи. Чим більше захищена компанія від таких ризиків (у тому числі, і з вашою допомогою) — тим більше захищені і ваші інтереси.

Як буде захищена анонімність відправників?

Запропоновані способи відправки повідомлень через зазначені конфіденційні канали і можливі при цьому заходи щодо збереження анонімності (при бажанні відправників) дають досить розумну гарантію збереження анонімності.

Крім того, керівництво компанії зобов'язується не вживати заходів, спрямованих на порушення анонімності відправників.

Онлайн Консультант
Текстовий чат