Введіть, будь ласка, Ваші контактні дані, ми Вам зателефонуємо

Ваш запит успішно відправлено

Ваші контактні дані

Ім’я:
Телефон:

Потрібна допомога?

Ми зібрали для Вас відповіді на всі актуальні питання в розділі "Підтримка"

Перейти до розділу "Підтримка"

Оберіть, будь ласка, форму обслуговування та вкажіть необхідні дані, які потрібні для проведення ідентифікації та пришвидшення вирішення питання

Ваш запит успішно відправлено

Потрібна допомога?

Ми зібрали для Вас відповіді на всі актуальні питання в розділі "Підтримка"

Перейти до розділу "Підтримка"

Вкажіть, будь ласка, необхідні дані, які потрібні для проведення ідентифікації та пришвидшення вирішення питання

Ваш запит успішно відправлено

Потрібна допомога?

Ми зібрали для Вас відповіді на всі актуальні питання в розділі "Підтримка"

Перейти до розділу "Підтримка"

Політика приватності ПрАТ «ВФ Україна»

 1. ПрАТ «ВФ Україна» (далі – Компанія), здійснює оброблення персональних даних (ПД) усіхсуб’єктів ПД, відповідно до чітко встановлених цілей такої обробки (у залежності від видуПД, що обробляються) та виключно на підставі чітко вираженої, конкретної не двозначної,явної та підтвердженої згоди суб’єктів ПД.
 2. ПД – це всі та будь-які данні, що надають можливість чітко ідентифікувати суб’єкта ПД, якконкретно визначену фізичну особу. Зокрема йдеться про ПІБ, адреса, номер телефона,місцезнаходження, ІР адреса, тощо.
 3. Суб’єктами ПД – є всі та будь-які фізичні особи, що отримують послуги, знаходяться утрудових чи договірних стосунках з Компанією та добровільно передають Компанії свої ПДз метою їх оброблення будь-яким шляхом, відповідно до законодавства.
 4. Цілі обробки ПД визначаються у договорах, що укладаються з Компанією, Умовахвикористання її телекомунікаційних мереж, відкрито публікуються на Веб-сайті Компаніїабо доводяться до суб’єктів ПД іншим шляхом, перед отриманням від них згоди наоброблення ПД.
 5. Оброблення ПД без отримання чітко визначеної згоди суб’єкта ПД, або у суперечвизначеної для такого оброблення мети – заборонене та в жодному випадку нездійснюється Компанією.
 6. Згода на оброблення ПД – це будь-яке вільне волевиявлення суб’єкта ПД, виражене в діїабо заяві, що може бути підтверджене технічним обладнанням Компанії чи будь-якиміншим шляхом та однозначно свідчить про бажання суб’єкта ПД надати Компанії згоду наоброблення його ПД.
 7. Згода може бути відкликана чи обмежена суб’єктом ПД у тієї ж формі, що її було надано.Суб’єкт ПД на будь-якому етапі їх оброблення має право звернутися до Компанії з вимогоюанонімізувати ПД, обмежити чи припинити їх оброблення. Звернення про анонімізацію,обмеження чи припинення оброблення ПД має здійснюватися у формі, що чітко свідчитьпро факт звернення саме від того ж суб’єкта ПД, яким було надано Згоду на їх оброблення.
 8. Оброблення ПД у Компанії здійснюється шляхом, збирання, збереження, автоматичноїобробки в автоматизованих/інформаційних системах, профілювання, аналізу, обліку,іншими засобами, відповідно до законодавства.
 9. Оброблення ПД розпорядником, третьою особою чи за межами України можездійснюватися виключно за Згоди суб’єкта ПД. На розпорядника та третіх осіб, щоздійснюватимуть оброблення ПД на підставі відповідних угод з Компанієюрозповсюджуються всі передбачені законодавством вимоги та відповідальність щодозбереження та схоронності ПД.
 10. Компанія несе усю, передбачену законодавством відповідальність за збереження ПД,наданих їй для обробки. Уся інформація, що містить ПД – є суворо конфіденційною і неможе розповсюджуватися жодним чином без відповідної згоди на це суб’єкта ПД, окрімвипадків прямо передбачених Законами України.
 11. У разі витоку ПД, що обробляються, Компанія зобов’язана проінформувати суб’єкта ПД тавідповідальний орган державної влади (контролюючий орган країни ЄС – для суб’єктів ПД– резидентів країни – члена ЄС) у встановленому порядку.
 12. Компанія несе відповідальність за оброблення ПД у чіткій відповідності до мети обробки,інших вимог законодавства у сфері захисту ПД. У Компанії призначено посадову особу,відповідальну за захист та обробку ПД, постійно вживаються заходи, щодо підвищенняефективності процесів оброблення ПД.
 13. З приводу обробки та захисту ПД звертайтеся за адресою вул. Лейпцизька, 15, м. Київ,Україна, 01601, електронною адресою vodafone@vodafone.ua та/або телефонами: 111 – змобільного Vodafone в Україні; 0 800 400 111 – з будь-якого номера в Україні для абонентівінших операторів.